Chris is auteur van heel wat vakliteratuur. Op deze pagina vind je een beperkt overzicht van zijn publicaties.


De oplossingsgerichte coach 
(Derde geheel herwerkte editie - 4.000 exemplaren verkocht van de 1ste en 2de editie.)

Coaching is hip. Er verschijnen wekelijks boeken over coaching en (te?) veel mensen noemen zichzelf 'coach'. Gelukkig kent de coachingwereld een aantal vaste waarden. Dit boek is er één van.
Het oplossingsgerichte denkkader en het Brugse model vormen de theoretische basis van dit boek en zijn al jaren een goed gefundeerd én praktisch kompas om coaching richting mee te geven. Met de kennis van dit model in het achterhoofd doe je als oplossingsgerichte coach interventies die werken.

De auteur rijkt vanuit zijn brede ervaring inspirerende tools aan én cases uit de praktijk, die tonen hoe je als coach in het werkveld aan de slag kan. Zijn uitnodigingen tot reflectie doen je stilstaan bij waar je misschien aan voorbij zou gaan. 

Oplossingsgerichte intervisie

Een intervisie begeleiden is een van de mooiste begeleidingsvormen. Voor coaches is deze werkvorm vaak een opstap naar teamcoaching, voor deelnemers betekent een goede intervisiesessie vaak de ontwarring van professionele knopen.

Oplossingsgerichte intervisie is er voor deelnemers én voor intervisoren. Vanuit het verschil tussen de traditionele en de oplossingsgerichte intervisiemethode toont de auteur de basishouding en de mindset die van een intervisie een oplossingsgerichte intervisie maken.

Na dit boek heb je heel wat intervisiemethodieken in de vingers en ben je zelf in staat om oplossingsgericht deel te nemen aan een intervisiebijeenkomst, of ze te begeleiden.

Oplossingsgerichte intervisie is een interactief boek. Lees en scan de QR-codes met je smartphone of tablet en ontdek het extra beeld- en werkmateriaal.


Teamcoaching.


Teamcoaching: een vlot leesbaar en praktisch boek over oplossingsgericht teamcoaching. Chris Van Dam komt meteen ter zake door in te zoomen op de vier stappen van een coachingsproces. Geen uitgebreide achtergrond over het oplossingsgerichte denken of het Brugse model. Wel ontdek je doorheen het lezen van het boek de competenties die een oplossingsgerichte teamcoach succesvol maken.

De ervaren coach kan via dit boek enerzijds nuttige informatie opfrissen en anderzijds nieuwe inspiratie verkrijgen door de eenvoud van het vierstappenmodel. De beginnende coach kan het boek opvatten als een stevige houvast in de uitdagende wereld van teamcoaching.
Wie zich na het lezen van dit boek nog verder wil verdiepen in de achterliggende visie of het Brugse model, kan het boek De oplossingsgerichte coach van de auteur raadplegen, een workshop of een langdurige training volgen. 


Oplossingsgericht werken met mensen met een communicatieve beperking

Oplossingsgericht werken met ondersteunde communicatie vraagt heel wat training van de hulpverlener. Je moet je allereerst de oplossingsgerichte mindset eigen maken. Op een methodische en gestructureerde manier ga je daarbij met de cliënt in gesprek, zodat de cliënt zijn 'eigen kracht' versterkt.

De visualisaties in het boek zijn ook als download beschikbaar en op maat aanpasbaar.
ISBN: 9789463714198 


(SH)it Happens

Opvoeders, hulpverleners, groepsbegeleiders, Coördinatoren en directies vinden in (Sh)it happens heel wat praktisch bruikbare tips en technieken om het oplossingsgericht denken te implementeren in hun organisatie, hun team en tijdens het begeleiden van jongeren.


Dit boek is een verhaal van mensen die in de praktijk staan en anderen willen inspireren met creatieve toepassingen en technieken. Dankzij de vele praktijkvoorbeelden ontdekt de lezer dat het oplossingsgericht denken werkt. Het geheel wordt ondersteund met een streepje theorie over het oplossingsgericht gedachtegoed.

Dit boek kwam tot stand door een samenwerking tussen Jolien Cornillie, Lieven Deroo en Chris Van Dam. 
De therapeutische alliantie

Luc Isebaert, Geert Lefevere

De grootste autoriteiten in de oplossingsgerichte therapeutische wereld brengen in dit boek hun kennis en hun praktijk samen voor therapeuten en hulpverleners. Dit boek is hun houvast om hun cliënten te helpen om uit hun lijden te herrijzen en om opnieuw met zichzelf en hun dierbaren in vrede te leven.

Chris Van Dam - hoofdstuk 'Oplossingsgericht opoeden'

De oplossingsgerichte coach
(2de editie)

Deze nieuwe uitgave geeft een heldere schets van het oplossingsgericht denkkader. Na een introductie zoomt de auteur in op de competenties van een oplossingsgerichte coach. De lezer maakt kennis met het Brugse model, dat rijkelijk geïllustreerd wordt met voorbeelden uit de praktijk.Emotionele ontwikkeling in verbinding

Het boek Emotionele ontwikkeling in verbinding handelt over begeleiders in relatie
met een bijzonder uitdagende doelgroep, met name personen met
een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Binnen
deze complexe ondersteuningscontext ervaren zowel de begeleider
als de cliënt een dagelijkse druk op de relatie. Gevoelens van onmacht,
vertwijfeling, angst, frustratie en kwaadheid kunnen soms geruisloos evolueren
naar grote vermoeidheid, stress en burn-out.

Chris Van Dam - hoofdstuk 'De oplossingsgerichte benadering'

Intervisie... een weg naar verandering

Dit boek kan je verder op weg helpen als intervisor. De spelregels van oplossingsgerichte intervisie worden op een heldere en eenvoudige manier beschreven.

Dit praktische boek is niet enkel bedoeld voor ervaren intervisoren, maar ook voor teambegeleiders, coaches en trainers die bereid zijn om vanuit de praktijk van de deelnemers een efficiënt leerproces op te starten.


Zoals gebruikelijk illustreert deze auteur het geheel rijkelijk met praktijkvoorbeelden. In tegenstelling tot andere vakliteratuur geeft hij op deze manier heel wat van zichzelf bloot. In dit boek verwijst hij regelmatig naar een aantal bekende mensen die hem inspireren en linkt hij deze inzichten met het oplossingsgerichte gedachtegoed. 
Coachen naar verandering

Coachen naar verandering is een praktisch boek voor de personal coach, de teamcoach en de coachende hulpverlener. Niet alleen professionele coaches, maar ook hulpverleners, opvoeders en leerkrachten die een meer coachende houding aannemen, ervaren dit boek als verrijkend en inspirerend.

In dit boek wordt de basis van het oplossingsgericht coachen helder beschreven. Het Brugse model wordt uitgebreid toegelicht en verduidelijkt dankzij de verschillende praktijkvoorbeelden. De uitnodigingen tot zelfreflectie bieden een meerwaarde voor de oplossingsgerichte coach die reeds vertrouwd is met dit denkkader. 

Bob en Pablo

Op een dag landt de avontuurlijke pinguïn Pablo op de Noordpool. Hij ontmoet daar Bob, een ijsbeer die niet weet wat zijn kwaliteiten zijn. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar de kwaliteiten van Bob en vertrekken ze op een spannende ontdekkingstocht.

Dit spannende avontuur werd bedacht en geschreven door Evelyne Rabe, Mathieu Stevens, Nona Deberg, Nele Ruyters, Irene Devlaminck, Sherina Evrard, Nathalie Pauwels, Jana Larivière, Joyce Larivière en Josse Vandecasteele i.s.m. Chris Van Dam.

De illustraties zijn Ruth Van Wichelen. Bij dit prentenboek horen ook vertelplaten (9789038224626) en een inspiratieboek (9789038224633).

Mama, papa, weet je...?
Ik heb kwaliteiten!

Dit inspiratieboek is ontwikkeld voor kinderen van de derde kleuterklas en eerste graad basisonderwijs. Zowel leraren, ouders als opvoeders binnen een leefgroep kunnen met het aangeboden materiaal aan de slag. De theoretische onderbouw, het werkmateriaal, de ervaringen uit de praktijk en een dialoog met Daniel Ofman en Myriam Le Fevere de Ten Hove maken van het geheel een mooi inspiratieboek.

Moortgat, L., Van Dam, C.


Vriendenboekje:
een pluim voor mij !Dit 'vriendenboekje' is omgetoverd tot een fris 'complimentenboekje'. Geef het aan je vrienden of familie, om volledig te vullen met complimentjes voor jezelf. Voor elke ingevulde complimentenpagina mag je de grappige kip een kleurige veer geven!
- Origineel vriendenboekje i.s.m. Ketnet
- Grappige, aansprekende tekeningen
- Om voor altijd te bewaren!

Els Froyen, Evelien Dobbelaere en Chris Van Dam Praktijkboek over oplossingsgericht werken & visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking
 

Oplossingsgericht werken is zoveel meer dan een gespreksmodel of een aantal technieken. Het gaat over een manier van omgaan met elkaar, in het leven staan en kwaliteit geven aan jouw leven en dat van anderen. Begeleiders focussen hoe langer hoe meer op het samen zoeken naar een oplossing. De gesprekken met cliënten zijn anders, ze groeien en zetten stappen om verandering teweeg te brengen.

Dit praktijkboek inspireert en geeft handvatten om oplossingsgericht aan de slag te gaan. Het gebruik van visualisaties helpt hierbij. De voorbeelden in het boek kunnen op maat worden aangepast.

Chris De Rijdt, Bart Serrien en Chris Van Dam


The Ultimate TeamShaker

The Ultimate Teamshaker' bestaat uit 33 opdrachten die ontwikkeld werden om jezelf en/of je team te trainen.

Els Froyen, Kurt Van Steenwinkel, Chris Van DamDe Spiegel

Voor Chris Van Dam is coachen een zeer eenvoudig en uitdagend proces. Hij combineert de sterktes van het gestaltdenken met oplossingsgericht werken en onderstreept het belang van het werken met 'De Spiegel'.

Deze metafoor verwijst naar de zin van zelfreflectie van de coach. De theoretische kaders waarvan gebruik wordt gemaakt, worden heel helder in hun essentie beschreven en daarnaast reikt de auteur enkele tools aan ter inspiratie.

Het geheel wordt duidelijk geïllustreerd met praktijkervaringen uit de non-profitsector waardoor dit boek in de eerste plaats een praktijkboek is dat zich heel aangenaam laat lezen. Dit boek is bestemd voor teamleiders, afdelingshoofden, externe coaches,... maar ook voor cursisten die in opleiding zijn en het (team)coachen onder de knie willen krijgen.

Maak een gratis website.